KBC

Bescherm jezelf tegen oplichting via het internet

Boek uw afspraak Nieuwsoverzicht / Bescherm jezelf tegen oplichting via het internet

Waarom kiezen voor deze verzekering?


We gebruiken het internet meer en meer. Helaas hebben ook mensen met minder goede bedoelingen de weg ernaar gevonden.Met de KBC-Internetverzekering vergoeden we financiële verliezen door bedrog via het internet, op voorwaarde dat de opgelopen schade meer bedraagt dan 100 euro. We betalen het volledige bedrag van de schade terug tot maximaal 10.000 euro per schadegeval en per kalenderjaar.

Deze verzekering vergoedt ook de financiële schade ten gevolge van identiteitsdiefstal via het internet, tot maximaal 5.000 euro per schadegeval en per kalenderjaar.

Word je het slachtoffer van cyberpesten of reputatieschade via het internet? Als je een KBC-Internetverzekering hebt, dan helpt een externe specialist je om de gevolgen van de opgelopen schade te verminderen. De verzekering betaalt de erelonen van deze dienstverlener tot maximaal 5.000 euro per schadegeval en per kalenderjaar.


Enkele voorbeelden van bedrog via het internetEnkele tipsWat is verzekerd?


1. Bedrog via het internet


Wat mag je verwachten?


Op het internet doen oplichters zich voor als overheidsdienst, handelaar of professionele dienstverlener. Met nagemaakte websites, valse titels en vergunningen of met andere kunstgrepen doen ze aan zogenaamde e-oplichting. Werd je slachtoffer van zo’n e-oplichting? Dan betalen we je de bedragen terug die je onterecht betaald hebt met je KBC-zichtrekening.


Let wel: we betalen enkel terug als het gaat om oplichters die zich voordoen als een overheidsdienst, handelaar of professionele dienstverlener uit de Europese Unie én om een betaling op een bankrekening met een IBAN-code uit de Europese Unie.


Bij een andere vorm van e-fraude, slagen derden erin om je KBC-zichtrekening te misbruiken en online betalingen uit te voeren zonder je toestemming.


In vele gevallen betaalt KBC dan de bedragen terug. Voor die bedragen die niet worden terugbetaald, kan de KBC-Internetverzekering tussenkomen.


Wat is onder andere niet verzekerd?2. Identiteitsdiefstal via het internet


Wat mag je verwachten?

Oplichters slagen er soms in om via het internet je identificatie- of authenticatiegegevens te stelen. Persoonsgegevens zoals je naam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, wachtwoorden, ... misbruiken ze online. Als je een KBC-Internetverzekering hebt, vergoeden we het financieel verlies dat je door zo’n identiteitsdiefstal lijdt.


Wat is onder andere niet verzekerd?3. Reputatieschade via het internet


Wat mag je verwachten?

Als iemand je online ergens van beschuldigt en daarmee je eer krenkt, spreken we van laster en eerroof. Daarnaast kan er op ongeoorloofde wijze gevoelige of privé- informatie over jou worden gepubliceerd op het internet bijvoorbeeld naaktfoto’s, filmpjes, medische gegevens.
Als je daardoor reputatieschade oploopt via het internet, stellen we een gespecialiseerde dienstverlener aan. Die persoon geeft je advies vanop afstand en zal zo nodig ook zelf actie ondernemen om te proberen ergere schade te voorkomen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

Reputatieschade die al is ontstaan voor je deze verzekering sloot.Bron: kbc.be

Meer info